La ràpida incorporació dels diferents dispositius tecnològics (smartphones, portàtils, tablets, etc.) a l’entorn empresarial permet una nova forma de treball en la qual el treballador desenvolupa la seva activitat des de qualsevol lloc. Aquesta pràctica, molt beneficiosa per la companyia, l’obliga a que el control de la infraestructura sigui una prioritat. El servei de control d’actius consisteix en la gestió centralitzada de tots els dispositius informàtics dels que disposa una empresa a través d’una política d’actuació comú.

Aquest servei destaca per la seva visió global i orientada al procés de tot el seu parc informàtic (dispositius itinerants, instal•lacions del client i seus i delegacions de la companyia). Com a tècnics, podem inscriure dispositius ràpidament en el seu entorn empresarial, configurar i actualitzar qualsevol ajustament puntual, imposar mides de seguretat i conformitat, garantir l’accés segur als recursos corporatius i eliminar o bloquejar dispositius remotament. L’objectiu és proporcionar informació exhaustiva i actualitzada del cicle de vida dels seus actius.

4 serveis en 1

Inventariat
Auditem tot el seu parc informàtic, tant a nivell de software i hardware.

Gestió d’usuari
Donem als usuaris la possibilitat que de forma desatinguda instal·lin aplicacions que necessiten a través d’un portal.

Polítiques de seguretat
Establim una política d’actuació comú, vigilem la seguretat a nivell antimalware i gestionem les actualitzacions o pegats de seguretat.

Portal d’apps
L’usuari pot descarregar les aplicacions empresarials de forma automàtica i desatinguda.

Avantatges

BYOD
La gestió d’actius li permet millorar la visibilitat dels seus dispositius, seguir permanentment la seva ubicació i accedir a la informació dels seus usuaris.

Reducció de costos
La gestió es porta a terme sense instal·lar software a la instal·lació del client des del cloud controlem tots els dispositius amb independència de la seva ubicació.

Simplificació
Establim una política d’administració comú, vàlida per tots els dispositius. Això permet reduir la partida destinada al control d’actius.

Windows Intune

Què és
És una solució que ajuda a administrar i protegir els equips d’un entorn a través d’una combinació de serveis al núvol de Windows i l’actualització de llicències.

Què oferim
Podem implamentar i gestionar aquesta tecnologia a la teva empresa, només gestionar-la si ja disposa d’ella o instal·lar-la i realitzar l’assessorament perquè la gestió sigui interna.

Resultats

Securització de la informació absoluta es tracta d’una tecnologia molt fàcil d’implementar, que es posa en funcionament de forma immediata i que, a més, al no disposar d’elements de hardware és econòmica.