Skip to content

Protecció de Dades

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Als efectes de l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), a fi d’informar sobre el tractament de les dades que recopilem, detallem la següent informació:

  1. Identificació del Responsable del tractament de les seves dades:
   Identitat: AWERTY SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
   Domicili: Carrer València, nº 279, 4rt 1a – 08009 Barcelona, Espanya
   Telèfons de contacte: 93 602 50 00 – 902 500 016
   Correu electrònic: compliance@awerty.net
  2. Dades personals tractades:
   Les dades personals poden ser recollides o bé a través dels nostres formularis que puguis cumplimentar des de la nostra pròpia pàgina web, o bé a través de galetes o tecnologies similars, que ens permeten identificar el teu navegador, dispositiu o IP.
   Veure la nostra política d´ús de galetes en el següent enllaç: https://www.awerty.net/politica-de-uso-de-cookies/

   Categories de les dades personals tractades:
   Dades identificatives: nom, cognoms i N.I.F.
   Dades professionals: domicili, telèfon, email
   Dades de connexió: IP

  3. Finalitat:
   Les dades personals obtingudes a través de formularis es tractaran per atendre les sol·licituds d’informació comercial, consulta o suport tècnic que pugui requerir l’afectat.
   Les dades personals obtingudes a través de galetes o tecnologies similars s’utilitzen per recopilar i emmagatzemar informació que ens permet analitzar el tràfic a la nostra web.
  4. Legitimació:
   Quan les dades personals han estat recollides mitjançant la cumplimentació d’un formulari, el consentiment explícit de l’interessat amb la sol·licitud realitzada per a que Awerty pugui atendre-la.
   Quan les dades personals han estat recollides mitjançant l’ús de galetes i tecnologies anàlogues, el consentiment explícit de l’interessat amb l’acceptació de la política de galetes.
 1. Destinataris:
  No es cediran dades a tercers, llevat per imperatiu legal.
  Per a la prestació dels nostres serveis al núvol utilitzem la plataforma Azure de Microsoft. Per a més informació sobre les polítiques de seguretat i privacitat de dades d’aquest proveïdor, fes clic en el següent enllaç: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy
 2. Drets:
  L’interessat podrà en tot moment exercir els seus drets d’Accés, Rectificació o Supressió, Limitació del tractament, Oposició i Portabilitat de les dades.
  Per a l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot fer la seva sol·licitud per correu postal (C/ València, nº 279, 4art 1ª – 08009 Barcelona) o mitjançant correu electrònic (compliance@awerty.net).