Skip to content

Saps en quin estat es troba la teva infraestructura informàtica? I la seguretat de les teves xarxes? El servei de telemanteniment  permet obtenir una fotografia clara de l’estat actual dels seus sistemes. El funcionament és senzill: un tècnic accedeix per control remot a la infraestructura de la teva empresa i realitza un anàlisi detallat de l’estat actual de la mateixa.

Els aspectes que es gestionen a cada un dels serveis de telemanteniment depenen de les necessitats específiques de la seva empresa, però les línies bàsiques són:

 • Revisió d’errors i advertències
 • Anàlisi de rendiment
 • Revisió de vulnerabilitats i actualitzacions a aplicar
 • Informe dels apartats tractats
 • Conclusions i recomanacions

Fases

Anàlisi
Una conversa entre vostè i el tècnic serveix per determinar amb exactitud quins aspectes de la infraestructura el preocupen.

Documentació
Es documenten tots els aspectes tractats i al finalitzar el manteniment, es genera un informe amb les recomanacions que convé aplicar.

Certificat
El treball del tècnic acaba amb l’entrega de l’informe al client i la seguretat de que s’ha revisat tot l’entorn per determinar el bon estat.

Opcions

Manteniments
Realitzem revisions periòdiques dels equips informàtics de l’empresa per garantir que el sistema en concret funciona adequadament.

Correctiu
Es posa en funcionament quan es detecta una incidència a la infraestructura. A continuació, te  la comentem per determinar quines accions pot realitzar.

Auditoria de seguretat
La utilització massiva de les tecnologies de la informació qüestiona la seguretat dels sistemes de l’empresa. Analitzem fugues i detectem vulnerabilitats.

Àrees

Sistema operatiu
Estem especialitzats en el manteniment de serveis de virtualització. Realitzem:

 • Manteniment sobre infraestructures VMware a nivell de servidors ESX o vCenter
 • Manteniment sobre infraestructures Microsoft a nivell de servidors Windows Server

Aplicacions

 • Manteniment de servidors basats en Exchange Server
 • Manteniment de SQL server
 • Anàlisi d’Active Directory

Seguretat

 • Anàlisi de vulnerabilitats i detecció d’intrusions
 • Verificació de la seguretat de llocs públics d’un servidor web o intranet
 • Supervisió dels punts de sortida o entrada de connectivitat d’una empresa amb internet